Mw. Mr. L.C.A. Diederen  Advocaat

homeContactconte-mailrechtsgebiedenrouteklachten

 

     Mw.Mr.L.C.A. Diederen

     Hoogstraat 63B

     6373 HP Landgraaf

     Tel. 045-5317679

     Fax 045-5319571

     E-mail: info@advocatenkantoordiederen.nl

     KVK
14126424

    


 

 

 

Advocatenkantoor Diederen hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.


Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot Mr. Bremen van Advocatenkantoor Baltus en Bremen te Landgraaf. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.


Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.”

klachtenregeling

LET OP: Met ingang van 1 februari 2020 beschikt het kantoor niet meer over een Stichting Derdengelden. Er kan dan ook geen betaling meer geschieden op de u voorheen bekende rekening Derdengelden!